Moja tiha snaga je propitivanje zadanih okvira. Disrupcija statusa quo.

Za mene to znači učenje na dnevnoj bazi i prihvaćanje da ono što je bilo jučer, ne mora nužno biti i danas. Učenje o tome kako preispitati vlastite norme i granice shvaćanja, ali i one svojih kolega, suradnika, prijatelja. Istinska vrijednost sazrijevanja je u tome kada prepoznamo što treba očuvati, a što se može unaprijediti ili poboljšati na korist svih uključenih. To ponekad uključuje i neugodne situacije – reći šefu ne ili vratiti dogovoreni posao na početak. U tom procesu otpori su česta pojava – zato nam je potrebna hrabrost, umijeće ne-odustajanja, ali i iskustvo da se ne bojimo „babaroga“ koje nam govore da su promjene nemoguće.

U većini slučajeva prava moć sadržana je u tihom pojedincu, a ne imaginarnim zmajevima. Za mene su to vrijednosti koje prepoznajem i cijenim u ljudima – sadržane u konstantnoj borbi za bolje danas, sutra, za pametniji i sretniji život.

Ivana

Hrabrost je primjer tihe snage. Baš kao što voda hrabro slijedi svoj put. Budi kao voda. Budi kao Kala.